Putování po Svatém městě. 1. část

Dovolená v Izraeli

Izrael je Svatým městem pro křesťany, židy i muslimy. V historii snad není jiného města, o které by se bojovalo tak usilovně a s takovým zápalem. Kdo by také nebojoval do posledních sil za symbol své víry.

Svaté město tří náboženství

V samém srdci Jeruzeléma - na hoře Moria, měl totiž podle Bible Abraham z lásky k Bohu obětovat svého syna Izáka. Bůh však včas Abrahamovu ruku zastavil a uzavřeli spolu věčnou smlouvu. Bůh tehdy slíbil Izraeli, že jej nikdy neopustí. Odtud pramení důležitost Jeruzaléma pro Židy. Křesťané mu přikládají význam jako místu, kde Ježíš vykoupil hříchy celého světa svou smrtí na kříži, vstal z mrtvých a z Olivové hory vystoupil na nebesa. A muslimové? Podle těch měl odtud jejich prorok Mohamed vykonat svou “noční jízdu do nebe”. Na skále hory Moria je sice otisk koňského kopyta, jak se podle pověsti odrazil Mohamedův kůň ke skoku, avšak v Koránu se přímo o Jeruzalému jako o svatém místu nehovoří. Legenda vznikla až 300 let po Mohamedově smrti. Kdo ví, jak to tedy celé bylo. Každopádně se dnes věří, že Mohamed vystoupal do nebe ze stejného místa jako Ježíš, a jak Palestinci, tak Židé se svatého města nechtějí vzdát.

Nejposvátnější místo židů a muslimů - Skalní dóm

Zrovna za památkami biblického města směřuje do Izraele nejvíce turistů. Nejoblíbenější je nejposvátnější místo muslimů i Židů - Chrámový pahorek. Na tomto místě stával nejprve Šalamounův chrám. Ten byl v roce 586 př.n.l. zničen Babylóňany. I druhý chrám, přestavěný v honosnou stavbu Herodem Velikým, byl zničen a na jeho místě dnes stojí Omarova mešita známá pod názvem Skalní dóm, která je třetí největší mešitou po té v Mekce a Medině. Přesně pod její kupolí se nachází skála Moria, kde měl Abrahám v úmyslu obětovat syna Izáka Bohu a odkud měl Mohamed na svém koni vyskočit do nebe. Z druhého chrámu se zachovala pouze jediná část - Zeď nářků (Západní zeď Chrámu). U zdi se Židé modlí a do mezírek mezi zdivem vsunují papírky se svým přáním. Splnit se má prý každé. Tato oblast spadá do takzvané muslimské čtvrti.

Podívejte se na Aktuální nabídky dovolených v Izraeli zde

Poslat nový komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Více informací o možnostech formátování

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.