Poutavé ostrovní historie

Alcatraz

je malý ostrov ve středu Sanfranciského zálivu patřící Kalifonii. Pojmenování získal v roce 1775 od Juana de Ayaly - prvního Evropana, jež zmapoval záliv. Původní název zněl “La isla de los Alcatraces” - “Ostrov pelikánů”. Alcatraz byl prvním místem na pobřeží Pacifiku, které sloužilo jako maják. Ten musel nutně vzniknout po objevení zlata v oblasti Kalifornie v roce 1848, kdy se sem začaly sjíždět tisíce lodí. Vzhledem ke své izolovanosti a silným mořským proudům posoudila americká armáda Alcatraz jako ideální místo pro držení zajatců a postavila zde vojenskou pevnost. Pevnost se postupně začala využívat nejprve jako vojenské, později federální vězení Spojených států. Roku 1963 bylo vězení proslulé tvrdými podmínkami a přísnou disciplínou kvůli vysokým nákladům zrušeno a místo se stalo národní rekreační oblastí.

Sealand

je se svou rozlohou 550 m2 nejmenším ostrovem na světě. Byl uměle vybudován v období 2. světové války v Severním moři, ve vzdálenosti 10 km od pobřeží východní Anglie. Plošinu stojící na dvou pilířích používalo anglické námořnictvo jako svou základnu. Od roku 1967 je plošina v držení britského majora Paddyho Roye Batese a jeho rodiny, kteří prohlásili ostrov za knížectví s vlastní měnou, vládou, vlajkou a poštovními známkami. Suverenita knížectví Sealand však není mezinárodně uznávaná a všechny soudy zabývající se touto otázkou přiznaly toto území Velké Británii.

Gunkanjima - Ostrov duchů

je jedním z 505 neobydlených ostrovů v prefektuře Nagasaki vzdálený 15 km od města Nagasaki. Ostrov byl obýván pouze v období 1887 do 1974, kdy se zde z mořského dna těžilo uhlí. Za tímto účelem byl tedy vybudován první velký betonový komplex budov v Japonsku, který měl ubytovat obrovské množství pracovníků a navíc měl přestát návaly silných tajfunů. V roce 1959 překonal ostrov se svou hustotou obyvatel 835 lidí na hektar celé plochy či s 1391 obyvateli na hektar obyvatelné části statistiky všech nejhustěji obydlených míst světa. Jakmile se stěžejní surovinou stala ropa, majitel ostrova Mistsubishi zavřel v roce 1974 důl a celý ostrov obehnaný vysokou zdí je dodnes všem návštěvám přísně zapovězen.

Poslat nový komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Více informací o možnostech formátování

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.